Описание

Сигнално повиквателната система се използва в болничните заведения за повикване на медицинския персонал от леглото на всеки болен.
С помощта на системата всяка болница може да подобри качеството на обслужване на болните и да улесни медицинския персонал при работа.
Системата се състои от:
1. Контролен панел в дежурна стая със светеща индикация за всяко легло, показваща неговото състояние.
2. Захранващо устройство с акумулатор, осигуряващо нормална работа на системата при спиране на електрозахранването до 24 часа.
3. Модул за легло с бутон и светлинна индикация до всяко легло за повикване на дежурен лекар, сестра или санитарка.
4. Сигнални лампи пред стаите в коридора, показващи в коя стая има задействан бутон от леглото на болен.

Начин на работа
При натискане на бутон-легло от болния, системата се задейства, при което:
- светлинната индикация на неговия бутон-легло започва да свети, с което показва, че повикването е активирано;
- лампа в коридора над стаята започва да свети, което показва, че има повикване от тази стая;
- на контролния панел при дежурен лекар, сестра или санитар, светва индикация за съответното легло и стая. Едновременно с това се чува и звуков сигнал.
Звуковият и светлинният сигнал могат да се деактивират по няколко начина в зависимост от предпочитанията на възложителя.
- от контролен панел
- от съответната стая в която е активирано повикването
- от конкретният бутон от който е активирано повикването
В случай, че се задействат няколко бутон-легла едновременно, системата функционира по описания по горе начин, за всяко легло.
Звуковата сигнализация спира, чак когато е приета и последната заявка за повикване. Предвидено е превключване на системата в дневен и нощен режим, при което през нощта звуковият сигнал е по-тих.

 


Функционални възможности на сигнално-повиквателна система за болници
- Брой на стаите и леглата в тях според конкретното болнично заведение
- Задействане на системата с бутона от болния
- Светлинна индикация при болния удостоверяваща че повикването е получено в дежурна стая
- Звукова и светлинна индикация в дежурна стая за постъпило повикване от съответното легло и стая
- Дублираща звукова индикация в коридор
- Паралелна индикация пред стаята
- Повикването може до бъде деактивирано – от дежурна стая, от стаята в която е подаден сигнала или от бутона от които и изпратено повикването
- Резервирано захранване с акумулатор 12 V

Обекти
- МБАЛ – гр. Никопол - 2 отделения,
- ВМА – гр. Плевен – 4 отделения
- Дом за стари хора, гр.Свищов